Az integrál szemléletről

Az integrál szemlélet egy olyan modellen alapul, mely rendszerbe foglalja az emberi fejlődés minden ismert rendszerét. A Föld valamennyi tudását integrálja térben és időben egyaránt. Az integrál nézőpont lehetővé teszi, hogy adott helyzetben, adott területen a valóság valamennyi fontos aspektusát figyelembe vegyük, segít eligazodni a komplex és gyorsan változó világunkban, valamint segít az önismeret mélyebb fokára jutni, mely felgyorsítja személyes növekedésünket.

Ken Wilber az integrál szemlélet megalkotója

Ken Wilber

Ken Wilbert a hatvanas években az akkoriban alakuló transzperszonális pszichológia legjelentősebb képviselőjeként tartották számon, azonban túlnőtt annak keretein, és létrehozta saját ún. „integrál pszichológiáját”. Wilber művei napjainkban már világszerte megjelennek, sokan korunk egyik legjelentősebb gondolkodójának tartják. Életéről részletesebben itt olvashatsz.

 Az integrál szó jelentése

Fontos megkülönböztetni az intergál és integrált kifejezéseket, hiszen ez utóbbit nagyon sok mindenre használják manapság a globalizálódó világban. Sok irányzat, sok szakember fedezte fel, hogy a sajátjukon kívül vannak más módszerek, irányzatok is, melyeket lehet integrálni egymással, ezzel komplex rendszereket létrehozva, melyek lényegesen szélesebb látókörrel rendelkeznek vagy/ és hatékonyabban működtethetők.

Az integrált szó tehát azt jelenti, átfogó, összetett, mindent magába foglaló, széles körű. Ken Wilber arra tett kísérletet, hogy a világ összes spirituális, pszichológiai, tudat fejlődési, társadalmi növekedési elméleteit, tapasztalatait egy rendszerbe tegye, megalkotva ezzel az integrál térképet. És itt az integrál szót, már megkülönböztetésképpen minden más összetett rendszertől, kizárólag a Ken Wiber által létre hozott rendszerre használjuk.

Az integrál térkép

Mi is ez a térkép? Wilber maga erről így ír az Integrál Szemlélet 17. oldalán (Wilber, 2008): „Ez a térkép az emberi fejlődés minden ismert rendszerét és modelljét felhasználja – az ősi sámánoktól és bölcsektől a kognitív tudományok terén tett legújabb áttörésekig- , és a fő komponenseit leszűri öt egyszerű tényezőre, melyek a legfontosabb elemei vagy kulcsai annak, hogy feltárjuk és elősegítsük az emberi evolúciót”. Az öt elemből kettő az integrál szemlélet alapját képezi,  a 4 kvadráns elmélete és a tudatfejlődési modell. További fontos elemei az integrál pszichológiának a tudatfejlődés sávjai, valamint a tudat állapotai és típusai.  Wilber így ír erről: „Ez az öt elem nemcsak elméleti fogalom, hanem a saját tapasztalataink aspektusai s a tudatunk körvonalai.”

Azt ne feledjük azonban, hogy „egy térkép, csak egy térkép, nem maga a táj.”(Wilber 2008, 213.old). Ez is azonban, mint minden térkép használható valamire, valamilyen eligazodásra, tájékozódásra. Wilber ezt így magyarázza tovább az Integrál Szemléletben: „Az integrál megközelítés biztosítja, hogy erőforrásaink teljes spektrumát minden adódó helyzetben kihasználjuk, s így nagyobb sikerrel járjunk….Röviden, az integrál megközelítés segít, hogy magunkat és a körülöttünk lévő világot teljesebben és hatékonyabban lássuk….Ha az integrál megközelítést használjuk, akkor képesek vagyunk a tudományterületek közötti és azokon túli tudás áramlását elősegíteni és drámaian felgyorsítani, létrehozva a világ első igazán integrált tanulóközösségét: az Integrál Egyetemet. A vallás és a spiritualitás területére érve az integrál megközelítés révén létrejött az Integral Spiritual Centre (Integrál Spirituális Központ), ahol a világ összes nagy vallásaiból számos élvonalbeli tanító gyűlt össze, nemcsak meghallgatni, hanem tanítani is egymást, ami az elképzelhető legkülönlegesebb tanulási folyamatok egyikét eredményezte….De mindez azzal az öt alapelemmel indul, melyet megtalálhatsz a tudatod körvonalain belül.”(Wilber 2008, 20.old.)

Az integrál modell tehát nem más, mint egy átfogó térkép, mely keretbe, rendszerbe foglalja az emberi fejlődés minden ismert rendszerét és modelljét. Az integrál modell egy többszörösen integrált modell, mivel integrált térben, időben és megközelítésmódban. Mit jelent ez?

Integrált a térben, mert a Föld valamennyi tudását integrálja. Nem csak a kelet és a nyugat tudásának ötvözése történik meg, hanem észak és dél is integrálódik. Vagyis a földkerekség valamennyi tudását összefoglalja, a föld valamennyi spirituális hagyományát a kereszténységtől kezdve a keleti buddhizmuson, szufizmuson át a sámánikus kultúrákig, a független tanítókig, nyugati pszichológiát éppúgy, mint az alternatív lelki segítők modelljeit.

Az integrál modell integrált az időben, mivel mind a premodern (a felvilágosodás előtti világ), a modern (a felvilágosodott, tudományos-materiális világ) és posztmodern kort is felöleli.  Integrált a modell a megközelítésmódban, mert integrálja a spiritualitást és a tudományt.

Az integrál szemlélet egy igen fontos tényezője, hogy elismer minden rendszert, elismer minden területet, mely tudományos alapokra helyezett, objektív kutatásokon, vagy szubjektív, hiteles élménybeszámolókon alapul. Nem állítja, hogy egyik rendszer jobb, vagy a másik kevésbé jó, minden hiteles nézőpontot önmagában érvényesnek tekint, és összerendezhetővé és átláthatóvá teszi a különféle ismereteket.

Az integrál nézőpont lehetővé teszi, hogy adott helyzetben, adott területen a valóság valamennyi fontos aspektusát figyelembe vegyük, segít eligazodni a komplex és gyorsan változó világunkban, valamint segít az önismeret mélyebb fokára jutni, mely felgyorsítja személyes növekedésünket.

Sütiket használunk a felhasználói élmény érdekében.

Az általunk használt sütik semmilyen személyes adatot nem tárolnak. A sütik használatának elfogadásával minden funkcióhoz hozzáférsz a honlapon.